BiedopeenHuis.nl biedt u de mogelijkheid geheel gratis en vrijblijvend een bod uit te brengen op "het huis van uw dromen", ook als het betreffende huis niet te koop staat. Huizenbezitters kunnen vrijblijvend contact met u opnemen en met u in onderhandeling treden.
 

Waarom BiedopeenHuis.nl?

BiedopeenHuis.nl gaat uit van de vraagkant, u die op zoek bent naar een huis. De huizenmarkt is momenteel aanbod georiënteerd.

BiedopeenHuis.nl geeft u de mogelijkheid geheel vrijblijvend en kosteloos een bod uit te brengen op "het huis van uw dromen", ook als het betreffende huis niet te koop staat.

Uw bod geldt als een voorstel tot onderhandeling en is niet direct bindend, ook niet indien de tegenpartij direct positief reageert op uw bod. Hiervoor is een door beide partijen getekende overeenkomst vereist inclusief eventuele ontbindende voorwaarden.

Huizenbezitters kunnen op een willekeurig moment kijken of er een bod is uitgebracht op hun huis of een zelfde type huis bij hen in de buurt en zijn vrij daarop te reageren. Men kan dus ook als men niet actief wil verkopen omdat men prima woont toch van tijd tot tijd kijken of er een bod is uitgebracht. Indien het bod dermate aantrekkelijk is dat men toch een verkoop wil overwegen kan de huizenbezitter in contact treden met de biedende partij.

Dit concept maakt de woningmarkt in verregaande mate flexibel en transparant omdat in principe het hele huizenbestand door "de markt" van een waardering kan worden voorzien en niet enkel de aangeboden huizen.

Gezien het feit dat steeds minder verkopende partijen en met name kopende partijen een makelaar in de hand nemen is dit concept om particulieren rechtstreeks met elkaar contact te laten leggen een logisch vervolg op de huidige huizenmarkt ontwikkeling. Partijen kunnen niettemin zelf beslissen of ze al dan niet een makelaar in de hand nemen.

BiedopeenHuis.nl is gratis. U hoeft niet te betalen voor het opgeven van een bod en u hoeft niet te betalen voor de huizen e-mailservice en zoekservice.

BiedopeenHuis.nl is geheel onafhankelijk en gaat niet uit van de belangen van een makelaarsorganisatie.